Агропромисловість є рушійною силою національної економіки. Ринок зернових, поновлюваних волокон та біопалива є невід'ємною частиною глобальної економіки, який має стійкий попит. Зростання чисельності населення у світі, зміна переваг споживачів та розвиток технологій - у поєднанні зі складними режимами державного регулювання - створюють нові виклики для компаній, що ведуть свій бізнес у даній галузі.

Бюро володіє значними напрацюваннями в роботі з компаніями агросектору. Вони включають в себе зокрема досвід супроводу процедур укладання контрактів, дистрибуції готової продукції, брендування, тощо. Значний досвід у розробці стратегій трансфертного ціноутворення та податкового планування надає нам можливість ефективно консультувати з питань ведення міжнародної торгівлі.

Ми також розуміємо імперативи інтелектуальної власності, які займають провідне становище, зокрема в частині патентного захисту композицій харчових продуктів або в технологіях селекції рослин.

 

Послуги експертизи:


  • Супровід земельних правочинів та правочинів із нерухомістю
  • Супровід інвестиційних проектів
  • Консультування з питань оподаткування та трансфертного ціноутворення
  • Консультування з питань міжнародної торгівлі
  • Супровід процедур укладення угод та контрактів
  • Вирішення спорів
  • Консультування з питань регуляторної політики
  • Реєстрація прав інтелектуальної власності та ліцензування
  • Податковий аудит
  • Консультування з питань митного та експортного контролю