Банкрутство - це не пишні похорони, а інструмент, який виводить компанію на новий старт.

Однак, банкрутство, реструктуризація, неспроможність і фінансові загрози вимагають негайних заходів у відповідь. У подібних ситуаціях особливого значення набуває можливість отримання своєчасних та надійних рекомендацій, що враховують чинні закони і галузеву специфіку.

Ми бачимо свою головну місію не тільки в тому, щоб надати ефективну юридичну підтримку в ході реструктуризації чи  при ліквідаційних процедурах, а й в процесі поточної діяльності компанії для виключення ризиків, пов’язаних з банкрутством.

Однією з наших головних переваг є можливість залучення до проектів інші практики нашого Бюро для вирішення комплексних бізнес-завдань, з урахуванням специфіки діяльності клієнта і його контрагентів-боржників/кредиторів.

Профільні спеціалісти практики банкрутства та антикризового захисту бізнесу мають значний досвід консультування компаній, які стикаються з фінансовими труднощами, з широкого кола питань реструктуризації проблемної заборгованості, включаючи транскордонні реструктуризації та рефінансування.

 

Послуги експертизи:


  • Супровід процедур банкрутства та ліквідації
  • Судове представництво у справах про банкрутство 
  • Попередня оцінка ризиків угод з компаніями, які мають ознаки неспроможності
  • Супровід угод купівлі/продажу проблемних активів або заборгованості
  • Реструктуризація боргів
  • Оцінка комплаєнс-ризиків та структури бізнесу