Як показує практика, більше 15% спорів вирішуються на досудовій стадії. Зважаючи на те, що розгляд спорів в судах не завжди є ефективним інструментом для захисту інтересів клієнта, можливість використання медіації може бути швидким та результативним інструментом правового захисту.

При цьому, можливість залучення третьої кваліфікованої сторони є найбільш ефективним способом вирішенням конфліктних ситуацій мирним шляхом. Така сторона у медіації виступає нейтральним посередником, яка працює з обома сторонами конфлікту, з метою створення умов для конструктивної взаємодії та допомоги сторонам неупереджено розглянути конфліктну ситуацію і знайти спільні шляхи для вирішення розбіжностей.

Бюро володіє досвідом та інструментами, які надають широкий спектр підходів до вирішення конфліктів. Наші спеціалісти мають успішний досвід застосування таких альтернативних видів вирішення спорів, як досудове врегулювання і комерційна медіація, що дозволяє сторонам конфлікту зберегти не тільки часові та грошові ресурси, а й партнерські відносини.

 

Послуги експертизи:


  • Медіація конфліктів
  • Досудове врегулювання спорів
  • Консультування з питань стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях
  • Правовий аналіз угод для оцінки ризиків виникнення суперечок
  • Ведення переговорів
  • Консультування з питань застосування арбітражних застережень