Меню
Report

Оновлено умови та процедури ведення фінансового моніторингу

Вівторок, 12 травня 2020

28 квітня 2020 року набули чинності суттєві зміни до Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Вище вказані зміни були внесені зокрема на підставі Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та з метою виконання зобов’язань, взятих на себе Україною на підставі «Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом», в частині імплементації в національне законодавство вимог Директиви (ЄС) 2015/849 Європейського парламенту та Ради «Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму» та Регламенту (ЄС) 2015/847 «Про інформацію, що супроводжує перекази», які обов’язкові для впровадження членів Європейського Союзу та країн, які мають намір отримати членство в Європейському Союзі.

При цьому, характер нововведень має широке охоплення – від розширення суб’єктного складу учасників первинного фінансового моніторингу і переходу до ризик-орієнтований підходу закінчуючи збільшенням порогових сум.

Основні зміни полягають в наступному:

 • збільшено порогову суму з 150 000.00 грн. до 400 000.00 грн. для фінансових операцій, про які необхідно інформувати контролюючий орган;
 • зменшується з 17 до 4 кількість ознак фінансових операцій, які підлягають повідомленню контролюючим органам.
  Суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані надавати інформацію виключно про ті фінансові операції, які пов’язані:
  - із готівковим рухом коштів;
  - переказом коштів за кордон;
  - публічними діячами;
  - клієнтами з держав, що не виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність в антилегалізаційній сфері.
 • встановлено можливість за якої при поданні інформації про підозрілі фінансові операції суб’єктами первинного фінансового моніторингу вводяться адекватні заходи впливу за порушення антилегалізаційного законодавства: від письмового застереження і штрафних санкцій у значних розмірах до анулювання ліцензії;
 • розширено перелік суб’єктів, яких віднесено до суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
  Зокрема до таких віднесено осіб, які надають податкові консультації, осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами та постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, а також адвокати, адвокатські бюро, адвокатські об’єднання і юридичні компанії;
 • оновлено процедуру визначення кінцевих бенефіціарних власників;
  При цьому, суб’єкти первинного фінансового моніторингу не повинні брати до уваги дані ЄДРПОУ, а самостійно здійснювати верифікацію таких даних на підставі документів, наданих клієнтом.
 • встановлено механізми регулювання сфери обігу віртуальних активів, зокрема визначений регулятор для суб’єктів цієї сфери;
 • удосконалено механізм застосування цільових фінансових санкцій, відповідно до вимог 6 та 7 Рекомендацій FATF та Резолюції Ради Безпеки ООН 1267 та 1373, а саме:
  - передбачено процедуру замороження активів;
  - удосконалено положення щодо здійснення міжнародного співробітництва у зазначеному напрямку.


© 2020 Адвокатське бюро Деяка
Powered by Focus Style
×